Tektonika v krajinski arhitekturi se zgodi, ko se krajinske prvine povzdignejo v umetniško delo.

Ustanovila
doc. Darja Matjašec,
u. d. i. k. a.
Nejc Florjanc,
u. d. i. k. a.
Sodelovale
Filipa Valenčić,
mag. inž. kraj. arh.
Pia Kante,
mag. inž. kraj. arh.
Katja Mali,
mag. inž. kraj. arh.

V kolektivu smo združili moči doma in v tujini izobraženi ter izkušeni strokovnjaki na področju krajinske arhitekture in urbanizma ter mlajši kolegi, ki so se vrnili z dela v tujini. Pri delu nas vodita kolektivni duh in skrb za profesionalno opravljeno storitev. V praksi zasledujemo javni interes, ter prostor razumemo kot omejeno dobrino. Pri vsakem projektu poskušamo varovati skupno dobro in obenem razvijati družbeno odgovorno prostorsko politiko.

Naše delovanje je osnovano na temeljiti raziskavi prostora, ki rezultira v družbeno odgovornem in ekološkem oblikovanju, z ozirom na kontekst. Prostor sprva fragmentiramo in nato forme izluščimo iz obstoječih razmerij. Oblikovalske rešitve izhajajo iz danega, na način prepoznavanja in mapiranja vzorcev ter procesov v naravi in družbi. Z vsako nalogo raziskujemo dinamična razmerja v prostoru, tako vidna kot nevidna, pri končnih rešitvah pa stremimo k združevanju, oziroma spajanju zgodovinskih ter naravnih silnic prostora, v novo, sodobno obliko, ki nagovarja potrebe današnjega časa. Naš cilj je doseči jasen koncept, oziroma rešitev, ki je v svojem bistvu preprosta, a zmožna odgovorov na kompleksna vprašanja prostorskega oblikovanja.

Naši projekti tako obsegajo od izdelave strokovnih podlag (regulacija oglaševanja v Škofji Loki), do prenov odprtih javnih površin mestnega središča (Murska Sobota, Ptuj), mestnih promenad in zgodovinskih prenov (Bled), otroških igrišč (Kočevje), stanovanjske krajine (Maribor) ter večjih infrastrukturnih projektov (Atletski center Ljubljana) in zasebnih vrtov.