Dom za bivanje Regentova

2017 / PRIZNANJE

Lokacija
Ljubljana, Slovenija
Tip
Natečaj (priznanje)
Naročnik
Dom upokojencev Center

Obravnavano območje leži v severozahodnem delu Ljubljane, tik ob severni obvoznici. Širše območje je izrazito stanovanjsko z drobno stanovanjsko strukturo, spomeniško zavarovanim starim vaškim jedrom Dravelj in naselji višje blokovske pozidave s pripadajočo infrastrukturo. Bližina zelenih površin in mirnih stanovan – jskih območij z navezavami na območje Doma nudi oskrbovancem možnosti za sprehode in počitek v naravi.

Ureditvam odprtih prostorov je skupno, da spodbujajo aktivno in pasivno vključevanje uporabnikov. Sistem poti omogoča, da obiskovalci lahko izbirajo med daljšimi in krajšimi (hoja, pogledi na okolico), jasno orientacijo v prostoru, primerno razporeditev poti in nemoteno gibanje v prostoru. Oblikovana so območja, ki omogočajo, da so lahko sami ali v družbi, na voljo so različni prostori za sedenje, na soncu ali v senci, prostori z odprtimi ali omejenimi pogledi, različni elementi za sedenje, zunanja območja miz in stolov za skupne dejavnosti, pogovore. Prostor odlikuje občutek varnosti, preprostost in jasnost oblikovalske zasnove. Vrtnarjenje vključuje različne aktivnosti, ki krepijo mišice po celem telesu, omogoča razgibavanje, razvoj motorike, krepijo vid, voh, dotik, okus, sluh, koordinacijo, na svežem zraku in soncu (delo z zemljo, urejanje gredic, rastlin, vzdrževanje zasaditve, zalivanje), kar starostnikom vzbuja občutek domačnosti. Uporabi se bogat nabor rastlinskega gradiva (sezonske spremembe rastlinstva, spremembe v vetru, teksture, barve) in različni nesnovni elementi; ptičje petje, šumenje vetra, stik z naravo, barve, aromaterapija.

Krajinska arhitektura: Darja Matjašec, Nejc Florjanc, Petra Pečan, Pia Kante
Arhitektura: Kostas Jurkas, Benjamin Koren
Vizualizacije: Matej Mejak
Promet: Roman Anzeljc
Strojne instalacije: Samo Štrukelj
Požarna varnost: Simon Makovec
Gradbene konstrukcije: Bojan Lojk