Prenova mestnega središča Murske Sobote

2020 / IZVEDENO

LokacijaMurska Sobota, Slovenija
TipNatečaj (1. nagrada)
NaročnikObčina Murska Sobota

V natečajno območje je vključenih vrsto med seboj slabo povezanih odprtih javnih površin mesta Murska Sobota. Vse v območje zajete ulice, trgi in parki imajo že danes deloma izražen značaj, na njih se odvijajo številne dnevne, tedenske, mesečne in letne prireditve. Ob temeljiti analizi ožjega območja mestnega središča, kakor tudi širšega prostora mesta postaja jasno, da je potrebno osrednje javne mestne površine povezati v koherentno in med seboj povezano celoto. S predlagano natečajno rešitvijo uvajamo sistem celovite zasnove tlakovanja, zasaditev in urbane opreme, ki z variabilno a obenem integralno rešitvijo združujejo obstoječe značaje odprtih urbanih površin s celovitim konceptom urejanja in razvoja mestnega prostora Murske Sobote.

Rešitev upošteva trajnostno načrtovanje mestnega prostora z zmanjševanjem vloge avtomobila v mestu, s povečevanjem vloge trajnostne mobilnosti z udeleženci v prometu, kot sta pešec in kolesar, in z upoštevanjem mestnega javnega transporta. Z zeleno infrastrukturo (drevoredi, posamezna drevesa, žive meje, tratne površine, površine s pokrovnimi grmovnice, prepustni tlaki) izboljšujemo urbano klimo, zrak, zadržujemo meteorno vodo, povečujemo biodiverziteto in kultiviramo prostor.

Krajinska arhitektura: Darja Matjašec, Nejc Florjanc
Arhitektura: Matej Blenkuš, Primož Žitnik, Grega Valenčič
Sodelavci: Dominik Košak
Izvedba: Pomgrad, d.o.o.
Drugi inženirji: Lisec Mitja, Berglez Peter