Športna dvorana Bovec

2019 / 2. NAGRADA

Lokacija
Bovec, Slovenija
Tip
Natečaj (2. nagrada)
Naročnik
Občina Bovec

Oblikovanje zunanjih površin športne dvorane odgovarja lokaciji umestitve ob rob naselja, kjer se srečajo urbana, gozdna in kulturna krajina. Bistveno je ohranjanje in poudarjanje obstoječih prostorskih kvalitet (veduti na Svinjak in cerkev sv. Urha, gozdni rob, obstoječa ureditev (žepni park z lipo) ob vznožju cerkve …) ter optična in funkcionalna omilitev obstoječih grobih terenskih zarez z visokimi, strmimi brežinami. Preoblikovanje terena omogoča, da se nova športna dvorana prostorsko ter programsko spne z zunanjimi površinami. Novo oblikovana krajina tako predstavlja vezivo med mestnim tkivom ter naravnimi krajinskimi gradniki Bovca. Zasnova zunanjih površin izkoristi obstoječe preoblikovanje reliefa z dvema izrazitima programskima terasama. Terasi sta spojeni z dvorano, ki lebdi nad vmesnim, povezovalnim terenom. Programska razmestitev povzema obstoječo ureditev. Od spodaj navzgor (v smeri jedro naselja – pokopališče) si prostorske enote sledijo v zaporedju: vstopni trg v dvorano in otroško igrišče, dvorana, športno igrišče.

Krajinska arhitektura: Darja Matjašec, Nejc Florjanc, Katja Mali
Arhitektura: Elementarna d.o.o.: Matevž Zalar, Miha Munda, Rok Staudacher, Ambrož Bartol, Dominik Košak, Marko Primažič
Gradbene konstrukcije: dr. Bruno Dujič, univ. dipl. inž. grad., CBD d.o.o
Gradbena fizika: Tadej Gruden, univ. dipl. inž. grad., GRAFIT-G
Zasnova požarne varnosti: Aleš Hudernik, univ. dipl. gosp. inž.