Stanovanjska gradnja Rakova Jelša II

2017 / PRIZNANJE

LokacijaLjubljana, Slovenija
TipNatečaj (priznanje)
NaročnikJavni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Specifična situacija, kot je območje obravnave na Rakovi jelši, zaradi regulacijskih linij in ozkega, dolgega zemljišča ne ponuja veliko manevrskega prostora za urbanistično zasnovo. Ta je zato racionalna in enostavna, kar pa ne siromaši kakovosti zasnove in bivanja tako v stavbah kot v odprtem prostoru. Odprt javni prostor se vzpostavlja kot sistem vzdolžnih zelenih in prečnih komunikacijskih povezav, ki se križajo v programskih vozliščih (druženje, vrtnarjenje, igra).

Identiteto območja ustvarja njegova izdatna ozelenjenost in oblikovanje odprtega prostora na način, da omogoča spontano namensko rabo (vrtički, igra otrok …), ki je na nevsiljen način vključena v zasnovo odprtega prostora. Nekonflikten preplet formalnih in neformalnih struktur – območij, ki jih lahko stanovalci uporabljajo glede na lastne interese – je zagotovljen predvsem s principom oblikovanja prepoznavnih osrednjih potez javnega in poljavnega prostora. Te so členjene, a ostajajo pregledne in celovite. Prostor je strukturiran, ni pa formalno določen. S tem zagotavljamo prilagodljivost prostorov. Oblikovanje odprtega prostora (ki vključuje vse uporabnike in njihove potrebe) in detajlne rešitve posameznih ureditev omogočajo univerzalno uporabnost prostorov, ki omogočajo udobno, neovirano rabo vsem.

Krajinska arhitektura: Darja Matjašec, Nejc Florjanc, Pia Kante
Arhitektura: Matej Blenkuš, Primož Žitnik, Petra Glavič, Denis Hitrec, Matic Jontez, Darja Josič
Strojne inštalacije: Peter Blažek
Gradbene konstrukcije: Uroš Žvan
Vizualizacije: Matej Mejak
Osončenje: Tadej Rezar