Ureditev športno-rekreativnega območja Kamnitnik

2021 / V IZDELAVI

Naročnik
Občina Škofja Loka
Tip
IDZ - idejna zasnova
Lokacija
Škofja Loka, Slovenija

Kamnitnik je vzpetina na severnem robu mesta Škofje Loke, ki meri 426 metrov nadmorske višine in predstavlja neposredno zeleno zaledje mesta. Območje Kamnitnika prebivalci mesta že danes uporabljajo v športno-rekreativne namene in dnevne sprehode. S svojo bogato zgodovino in pestrostjo programa bi lahko v prihodnosti predstavljal privlačno območje za šport in rekreacijo, s pojavnostjo vzorcev pretekle rabe in velikim deležem naravnih prvin pa bi lahko izkušnjo rekreacije povzdvignili na višjo raven. Trenutno stanje v veliki meri nakazuje na bogato zgodovino prostora, vendar so vzorci pretekle rabe težko berljivi, celotno območje pa ima kaotičen videz. Brez jasnega in celostnega upravljanja je prostor v zadnjih letih postal prenatrpan s programi in uporabniki, zgodovinske plasti prostora so prepuščene propadanju. Novo prostorski elementi v območje niso vnešeni s premislekom, pač pa glede na potrebe in želje uporabnikov. Vrednost, kvaliteta ter pestrost območja se izgublja, s tem pa se slabša tudi izkušnja uporabnikov in obiskovalcev.

Predvidena ureditev temelji na nadgradnji obstoječih prostorskih prvin. Ker gre za naravno okolje, se z minimalnimi intervencijami, preko povezovanja obstoječih prostorskih prvin in programov, ter z dodajanjem novih elementov, oblikuje nov, celovit in izčiščen prostor, privlačen za že obstoječe uporabniške skupine in obiskovalce. 

Avtorji: Darja Matjašec, Pia Kante, Filipa Valenčić, Nejc Florjanc, Katja mali